Właścicielem sklepu internetowego Court.ee (dalej Sklep Internetowy) jest firma OÜ Mõnusad Elamused (kod rejestracyjny 11180583), z siedzibą pod adresem Tatari 25-3, Tallinn, 10116, Estonia.

Ważność umowy sprzedaży, informacji o produkcie i cenie

Regulamin sprzedaży dotyczy zakupu towarów w Sklepie Internetowym.

Ceny produktów sprzedawanych w sklepie internetowym podane są przy produktach. Cena zawiera opłatę za dostawę towaru. Wszystkie ceny towarów sprzedawanych w sklepie internetowym podane są w euro.

Opłata za dostawę towaru uzależniona jest od lokalizacji kupującego i sposobu dostawy. Opłata za dostawę wyświetlana jest kupującemu w momencie realizacji zamówienia.

Informacje o produkcie znajdują się w Sklepie internetowym bezpośrednio przy produkcie.

Formowanie porządku

Aby zamówić towar (z wyjątkiem okładek sądowych), należy dodać żądane produkty do koszyka. Aby zrealizować zamówienie należy wypełnić wymagane pola danych oraz wybrać odpowiedni sposób dostawy produktu. Na ekranie wyświetla się wówczas wysokość opłaty, którą można bezpiecznie uiścić następującymi metodami płatności:

  • Linki do estońskich banków: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay
  • Płatności kartą Visa/Mastercard

Uwaga! Płacąc za pomocą linku bankowego, pamiętaj o naciśnięciu przycisku „Wróć do sprzedawcy” na stronie banku.

Okładki ofert prezentowane są w sklepie internetowym w celach informacyjnych. Aby zamówić okładki e-mailem (support@court.ee) lub poprzez formularz kontaktowy.

Płatności są pośredniczone Maksekeskus AS. Płatność dokonywana jest poza sklepem internetowym w bezpiecznym środowisku - w przypadku płatności za pomocą łącza bankowego, w bezpiecznym środowisku odpowiedniego banku oraz w bezpiecznym środowisku Maksekeskus AS w przypadku płatności kartą kredytową. Sprzedawca nie ma dostępu do danych bankowych i kart kredytowych Klienta. Umowa wchodzi w życie z chwilą wpływu kwoty do zapłaty na rachunek bieżący sklepu internetowego.

Właściciel sklepu internetowego jest odpowiedzialnym podmiotem przetwarzającym dane osobowe i przekazuje dane osobowe niezbędne do realizacji płatności upoważnionemu podmiotowi przetwarzającemu Maksekeskus AS.

Jeżeli dostawa zamówionego towaru nie będzie możliwa ze względu na koniec towaru lub z innego powodu, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a wpłacone pieniądze (w tym koszty dostarczenia towaru) zostaną niezwłocznie zwrócone, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania zawiadomienia.

Dostawa

Towar wysyłany jest wyłącznie na terenie Estonii za pomocą paczkomatów (Omniva, Smartpost DPD) lub kuriera (Omniva, Smartpost, DPD).

Koszty wysyłki towaru ponosi kupujący, a odpowiednia informacja o cenie wyświetlana jest obok sposobu wysyłki.

Przesyłki na terenie Estonii zazwyczaj docierają do miejsca przeznaczenia określonego przez kupującego w ciągu 2-7 dni roboczych od wejścia w życie umowy sprzedaży i rozpoczęcia terminu dostawy określonego w informacji o cenie produktu. Sklep internetowy nie przyjmuje zamówień poza Estonią. Maksymalny możliwy czas dostawy wynosi do 45 dni.

Prawo odstąpienia od umowy

Po otrzymaniu zamówienia Kupujący ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej w e-sklepie.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeśli kupujący jest osobą prawną.

Aby skorzystać z 14-dniowego prawa zwrotu, zamówiony towar nie może być używany w sposób inny niż jest to konieczne do sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru w sposób pozwalający na sprawdzenie towaru w sklep fizyczny.

Jeżeli towar był używany do celów innych niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru albo nosi ślady użytkowania lub zużycia, Sklep Internetowy ma prawo obniżyć opłatę zwrotną stosownie do zmniejszenia w wartości towaru.

Aby zwrócić towar należy przesłać reklamację na adres e-mail info@court.ee najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący, chyba że przyczyną zwrotu jest niezgodność zwracanego towaru z zamówionym (np. produkt niewłaściwy lub wadliwy).

Kupujący ma obowiązek zwrócić towar w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub przedstawić dowód, że w powyższym terminie przekazał towar przewoźnikowi towaru.

Po otrzymaniu zwracanego towaru sklep internetowy zwróci kupującemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, wszystkie opłaty otrzymane od kupującego z tytułu umowy.

Sklep Internetowy może odmówić dokonania zwrotu do czasu otrzymania rzeczy będącej przedmiotem umowy lub dostarczenia przez kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli kupujący wyraźnie wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi kosztu przewyższającego koszt związany ze zwykłym sposobem dostawy.

Sklep internetowy ma prawo odstąpić od transakcji sprzedaży i żądać od kupującego zwrotu towaru, jeżeli cena towaru w sklepie internetowym jest oznaczona na skutek błędu znacznie poniżej ceny rynkowej towaru.

Prawo do złożenia reklamacji

Sklep internetowy odpowiada za niezgodność sprzedanego kupującemu towaru z warunkami umowy lub za wadę, która istniała już w chwili wydania rzeczy, a która ujawni się w ciągu dwóch lat od wydania towaru kupującemu. kupujący. w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od dostarczenia rzeczy kupującemu przyjmuje się, że wada istniała już w chwili dostarczenia rzeczy. Obowiązkiem sklepu internetowego jest obalenie odpowiedniego założenia.

W przypadku stwierdzenia wady kupujący ma prawo skontaktować się ze sklepem internetowym najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy wysyłając wiadomość e-mail na adres info@court.ee lub dzwoniąc pod numer +372 5787 2380

Sklep internetowy nie odpowiada za wady powstałe po wydaniu towaru kupującemu.

Jeżeli towar zakupiony w Sklepie Internetowym posiada wady, za które Sklep Internetowy odpowiada, Sklep Internetowy naprawi lub wymieni wadliwy towar. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa, Sklep Internetowy zwróci kupującemu wszelkie opłaty związane z umową sprzedaży.

Sklep internetowy ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w formie pisemnej lub w formie umożliwiającej pisemne odtworzenie w terminie 15 dni.

Marketing bezpośredni i przetwarzanie danych osobowych

Sklep internetowy wykorzystuje wprowadzone przez kupującego dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówienia i wysłania towaru do kupującego. Sklep internetowy przekazuje dane osobowe firmom świadczącym usługi transportowe w celu dostarczenia towaru.

Sklep internetowy wysyła newslettery i oferty na adres e-mail kupującego tylko wtedy, gdy kupujący wyraził taką wolę poprzez podanie adresu e-mail na stronie internetowej i wyraził chęć otrzymywania bezpośrednich powiadomień pocztą.

Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z ofert i newsletterów wysyłanych na adres e-mail, powiadamiając nas o tym e-mailem lub postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail zawierającej oferty.

Rozwiązywanie argumentów

Jeżeli Kupujący ma jakiekolwiek roszczenia dotyczące Sklepu Internetowego, należy je kierować e-mailem na adres info@court.ee lub telefonicznie: +372 5787 2380

Jeżeli Kupujący i Sklep Internetowy nie mogą rozwiązać sporu w drodze porozumienia, Kupującemu przysługuje odwołanie do Komisji ds. Sporów Konsumenckich. Możesz zapoznać się z warunkami postępowania i złożyć wniosek Tutaj. Do kompetencji Komisji ds. Sporów Konsumenckich należy rozstrzyganie sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy kupującym a Sklepem Internetowym. Rozpatrzenie reklamacji kupującego przez komisję jest bezpłatne.

Kupujący może zwrócić się do unijnej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich w kierunku.