Vlastníkom internetového obchodu Court.ee (ďalej len Internetový obchod) je OÜ Mõnusad Elamused (registračný kód 11180583), so sídlom Tatari 25-3, Tallinn, 10116, Estónsko.

Platnosť kúpnej zmluvy, informácie o produkte a cene

Obchodné podmienky platia pre nákup tovaru v Internetovom obchode.

Ceny produktov predávaných v internetovom obchode sú uvedené vedľa produktov. V cene je zahrnutý poplatok za doručenie tovaru. Všetky ceny tovaru predávaného v internetovom obchode sú v eurách.

Poplatok za doručenie tovaru závisí od sídla kupujúceho a spôsobu doručenia. Poplatok za doručenie sa kupujúcemu zobrazí pri dokončení objednávky.

Informácie o produkte sú uvedené vo webovom obchode priamo pri produkte.

Vytvorenie objednávky

Pre objednanie tovaru (okrem kurtov) je potrebné vložiť požadované produkty do nákupného košíka. Pre dokončenie objednávky je potrebné vyplniť požadované dátové polia a vybrať vhodný spôsob doručenia produktu. Na obrazovke sa potom zobrazí výška poplatku, ktorý je možné bezpečne zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi platby:

  • Estónske bankové prepojenia: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay
  • Platby kartou Visa/Mastercard

NB! Pri platbe bankovým odkazom nezabudnite stlačiť tlačidlo „Späť k obchodníkovi“ na stránke banky.

Ihriská sú prezentované v internetovom obchode ako informatívne. Pre objednanie krytov e-mailom (support@court.ee) príp prostredníctvom kontaktného formulára.

Platby sú sprostredkované Maksekeskus AS. Platba prebieha mimo Webshopu v zabezpečenom prostredí – pri platbe bankovým odkazom, v zabezpečenom prostredí príslušnej banky a v zabezpečenom prostredí Maksekeskus AS pri platbe kreditnou kartou. Predávajúci nemá prístup k bankovým údajom a údajom o kreditnej karte zákazníka. Zmluva nadobúda platnosť od prijatia čiastky na úhradu na bežný účet internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu je zodpovedným spracovateľom osobných údajov a osobné údaje potrebné na realizáciu platieb postupuje oprávnenému spracovateľovi Maksekeskus AS.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné dodať z dôvodu ukončenia dodávky tovaru alebo z iného dôvodu, bude o tom kupujúci čo najskôr informovaný a zaplatené peniaze (vrátane nákladov na doručenie tovaru) mu budú bezodkladne vrátené, najneskôr však do 14 dní od odoslania výpovede.

Doručenie

Tovar je zasielaný iba v rámci Estónska balíkomatmi (Omniva, Smartpost DPD) alebo kuriérom (Omniva, Smartpost, DPD).

Náklady na dopravu tovaru znáša kupujúci a pri spôsobe dopravy je zobrazená príslušná informácia o cene.

Zásielky v rámci Estónska vo všeobecnosti dorazia na miesto určenia určené kupujúcim do 2-7 pracovných dní od nadobudnutia platnosti kúpnej zmluvy a začiatku dodacej lehoty uvedenej v informáciách o cene produktu. Internetový obchod neprijíma objednávky mimo Estónska. Maximálna možná dodacia lehota je do 45 dní.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Po prijatí objednávky má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy uzavretej v e-shope do 14 dní.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje, ak je kupujúcim právnická osoba.

Pre využitie 14-dňového práva na vrátenie tovaru nesmie byť objednaný tovar použitý inak, ako je potrebné na uistenie sa o povahe, vlastnostiach a funkčnosti tovaru spôsobom umožňujúcim odskúšanie tovaru. fyzický obchod.

V prípade, že bol tovar použitý na iné účely, ako je potrebné na overenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, alebo ak javí známky používania alebo opotrebovania, má Internetový obchod právo znížiť vratný poplatok o zníženie ceny. v hodnote tovaru.

Pre vrátenie tovaru je potrebné zaslať reklamáciu na e-mailovú adresu info@court.ee najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, pokiaľ dôvod vrátenia nespočíva v tom, že tovar na vrátenie nezodpovedá objednanému (napr. chybný alebo chybný tovar).

Kupujúci je povinný vrátiť tovar do 14 dní od podania prihlášky alebo preukázať, že tovar v uvedenej lehote odovzdal prepravcovi tovaru.

Po obdržaní vráteného tovaru internetový obchod bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy vráti kupujúcemu všetky poplatky, ktoré od kupujúceho prijal na základe zmluvy.

Internetový obchod môže odmietnuť vrátenie peňazí, kým nedostane položku, ktorá je predmetom zmluvy, alebo kým kupujúci nepreukáže, že položku vrátil, podľa toho, čo nastane skôr.

Ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší obvyklý spôsob doručenia ponúkaný Internetovým obchodom, Internetový obchod nemusí spotrebiteľovi vrátiť náklady, ktoré prevyšujú náklady spojené s obvyklým spôsobom doručenia.

Internetový obchod má právo odstúpiť od predajnej transakcie a požadovať od kupujúceho vrátenie tovaru, ak je cena tovaru v internetovom obchode v dôsledku chyby výrazne nižšia ako trhová cena tovaru.

Právo podať reklamáciu

Internetový obchod zodpovedá za to, že tovar predávaný kupujúcemu nie je v súlade so zmluvnými podmienkami alebo za vadu, ktorá existovala už v čase odovzdania veci a ktorá sa prejaví v priebehu dvoch rokov od odovzdania tovaru kupujúcemu. kupujúci. počas prvých šiestich mesiacov od dodania veci kupujúcemu sa má za to, že vada existovala už v čase dodania veci. Je zodpovednosťou internetového obchodu vyvrátiť zodpovedajúci predpoklad.

V prípade závady má kupujúci právo obrátiť sa na internetový obchod najneskôr do dvoch mesiacov zaslaním e-mailu na adresu info@court.ee alebo telefonicky na čísle +372 5787 2380

Internetový obchod nezodpovedá za vady, ktoré sa vyskytli po odovzdaní tovaru kupujúcemu.

Ak má tovar zakúpený v Internetovom obchode vady, za ktoré zodpovedá Internetový obchod, Internetový obchod chybný tovar opraví alebo vymení. Ak nie je možná oprava alebo výmena tovaru, internetový obchod vráti kupujúcemu všetky poplatky spojené s kúpnou zmluvou.

Internetový obchod odpovie na sťažnosť spotrebiteľa písomne alebo formou umožňujúcou písomnú reprodukciu do 15 dní.

Priamy marketing a spracovanie osobných údajov

Internetový obchod využíva osobné údaje zadané kupujúcim len na vybavenie objednávky a odoslanie tovaru kupujúcemu. Internetový obchod odovzdáva osobné údaje spoločnostiam poskytujúcim prepravné služby za účelom doručenia tovaru.

Internetový obchod zasiela newslettery a ponuky na e-mailovú adresu kupujúceho len v prípade, že kupujúci vyjadril svoje želanie zadaním e-mailovej adresy na webovej stránke a vyjadril želanie o zasielaní upozornení na mailovú adresu.

Kupujúci sa môže kedykoľvek odhlásiť zo zasielania ponúk a noviniek na e-mail tak, že nám to oznámi e-mailom alebo sa bude riadiť pokynmi v e-maili obsahujúcom ponuky.

Riešenie argumentov

Ak má kupujúci reklamácie na Internetový obchod, je potrebné ich zaslať e-mailom na adresu info@court.ee alebo telefonicky: +372 5787 2380

Ak kupujúci a Internetový obchod nedokážu vyriešiť spor dohodou, môže sa kupujúci odvolať na Výbor pre spotrebiteľské spory. Môžete sa oboznámiť s procesnými podmienkami a podať žiadosť tu. Pôsobnosťou výboru pre spotrebiteľské spory je riešiť spory vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a Internetovým obchodom. Preskúmanie reklamácie kupujúceho komisiou je bezplatné.

Kupujúci sa môže obrátiť na platformu riešenia spotrebiteľských sporov Európskej únie smerom k.