Karta över estniska basketplaner, där färgerna representerar tonhöjden (plast, tartan, trä, hårt omslag och annan jord) och ikoner om en bild har tagits av torget. Alla som är intresserade får bädda in en karta över basketplaner på sin hemsida. Om du hittar en ny ruta eller tar en bild av en ruta som ännu inte har någon bild, skicka information via e-post: reigo@court.ee

Vi rekommenderar även läsning Guide till basketplanerna för Estonian Basketball Association